Geïnteresseerd in forensische problematiek? Praat mee!

Bernard ten Hag zet je aan het denken

door VGCt
2 minuten leestijd

Zojuist verscheen op het kennisnet een eerste verslag van onze reporter Bernard ten Hag, die je daarmee aan de hand van artikelen op ons vakgebied aan het denken zet.

Voor zijn eerste bijdrage heeft Bernard het volgende artikel geselecteerd:

Ward, T. (2010). Punishment or therapy? The ethics of sexual offending treatment. Journal of Sexual Aggression, 16, 286-295.

Het artikel stelt een probleem aan de kaak dat typerend is voor ons vakgebied en jullie worden als sectieleden en andere geïnteresseerden uitgenodigd om mee te denken. Is er sprake van herkenning? Welke oplossingen zijn interessant?Bernard geeft in zijn eerste bijdrage de kern van het artikel weer en onderbreekt zijn samenvatting door te prikkelen met zijn visie op de aangedragen thematiek. Met deze beschouwingen proberen wij jóu weer te prikkelen.

Je reactie is in alle opzichten interessant voor ons. Natuurlijk zijn we als sectiebestuur benieuwd hoe onze vakgenoten in het forensisch veld over de aangedragen thematiek denken. Tegelijkertijd zijn we op zoek naar een goede vorm om dit reporterschap voor onze sectie van grote betekenis te laten zijn.

Dus: alle reacties zijn welkom. Naast het artikel kun je eenvoudig je commentaar achterlaten, je kunt je reactie ook sturen naar mijn e-mailadres, waarna ik ze doorspeel naar Bernard, maar ook naar ons sectiebestuur. Op die manier kunnen we met elkaar bouwen aan een nieuwe vorm om met elkaar kennis te delen.

Het artikel dat Bernard heeft voorbereid zal worden gevolgd door een tweede dat hierop aansluit. We zijn reuze benieuwd hoe dit binnen onze sectie gaat vallen en welke ideeën jullie aandragen om de plannen verder vorm te gaan geven!

Elly van Laarhoven
voorzitter sectie forensische cgt

c.m.a.vanlaarhoven@uu.nl

Misschien ook interessant voor jou