Maatschappelijk vertrouwen en intenties tot handelen bij suicidaliteit

Vergroten maatschappelijke kennis en vaardigheden lijkt wenselijk

door Mieke Ketelaars
3 minuten leestijd

Vaak spelen familieleden en vrienden een grote rol in het herkennen van suïcidale neigingen en het adviseren hulp te zoeken. Dat maakt het essentieel dat er in de maatschappij voldoende bewustzijn is over de signalen van suïcidaliteit en hoe adequaat te handelen. Nicholas en collega’s onderzochten hoe het is gesteld met het Australische bewustzijn rondom suïcidaliteit en concludeerden dat het maatschappelijk bewustzijn nog sterk kan worden vergroot.

Goed vertrouwen

In een telefonisch onderzoek werden 3.002 Australische volwassenen bevraagd op hun vertrouwen en intentie tot handelen bij vermoedens van suïcidaliteit. Ze werken hiervoor met vignettes, korte casuïstiek. Maar liefst 74 procent van ondervraagden gaf aan voldoende vertrouwen te hebben om te handelen. Niet geheel onverwacht bleek het vertrouwen sterker bij mensen die in de afgelopen 12 maanden soortgelijke ervaringen hadden en bij mensen die een professionele training hadden gevolgd.

Veel goede acties, maar ook veel slechte

Nicholas en collega’s keken ook hoe de ondervraagden zouden willen handelen naar aanleiding van de vignettes. Hiervoor kregen de ondervraagden een lijst met verschillende acties waaruit ze konden kiezen welke ze zouden inzetten. In de lijst stonden zowel aanbevolen acties (onderverdeeld in praten en luisteren, professionele hulp adviseren en het inschatten van de ernst van het risico) als niet-aanbevolen acties. Het meest gaven ondervraagden aan te willen praten en luisteren (90 procent gaf aan dit waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk te willen doen). Het inschatten van de ernst van het risico werd het minst vaak aangekruist (40 procent).

Hoewel het natuurlijk positief is dat bijna iedereen de intentie had om het gesprek aan te gaan, waren er ook minder positieve bevindingen. Zo had ongeveer de helft van de ondervraagden niet de neiging professionele hulp te adviseren. Bovendien wilde bijna de helft van de ondervraagden niet-aanbevolen acties inzetten (waaronder benoemen dat zelfdoding verkeerd is of dat het familie en vrienden kwetst).

Verschillende achtergrondvariabelen hadden effect op de resultaten. Een van de meest opvallende variabelen was geslacht: mannen waren minder geneigd om aanbevolen acties te ondernemen en hadden juister vaker de neiging om niet-aanbevolen acties in te zetten.

Een groter maatschappelijk bewustzijn

Het is natuurlijk lastig om de resultaten te vertalen naar de Nederlandse situatie. Is het maatschappelijke bewustzijn in Nederland anders? Hebben we in Nederland meer kennis over welke acties behulpzaam zijn en welke contraproductief? De resultaten van het Australische onderzoek geven in ieder geval aan dat het van belang is om te blijven werken aan het maatschappelijk bewustzijn rondom suïcidaliteit. Omdat juist familie en vrienden vaak als eerste signalen krijgen, liggen er veel kansen om in het collectief te werken aan suïcidepreventie. Gecombineerd met meer aandacht voor suïcidaliteit in de opleiding hebben we daarmee twee krachtige instrumenten voor suïcidepreventie.

Bron

  • Nicholas, A., Pirkis, J., Rossetto, A., Jorm, A., Spittal, M., & Reavley, N. (2019). Confidence and Intentions to Help a Person at Risk of Suicide. Suicide & life-threatening behavior.

Misschien ook interessant voor jou