In Research snippets geven we je een kort overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten van de afgelopen week. Wil je meer weten over een van de beschreven artikelen, laat het ons weten via communicatie@vgct.nl en we schrijven er een uitgebreid bericht over.

Nog te weinig bewijs voor effectiviteit cannabis bij angst, depressie en PTSS

Er is momenteel nog te weinig bewijs voor de effectiviteit van medicinale cannabis bij angststoornissen, stemmingsproblematiek en PTSS. Dit concluderen Corneliu Stanciu en collega’s op basis van hun literatuuronderzoek. De onderzoekers identificeerden slechts acht studies. Medicinale cannabis zou volgens hen dan ook nog niet als behandeling moeten worden geadviseerd. 

🔗 https://doi.org/10.1176/appi.ps.202000189
🔑 Angst, dwang en PTSS; stemmingsstoornissen

Online interventies bij angst en depressie kosteneffectief

Online interventies bij angst en depressie zijn kosteneffectief, aldus een literatuuronderzoek van Lauren Mitchell en collega’s. Gezien de diversiteit in gebruikte methodologie en rapportage rondom kosten adviseren de onderzoekers om een gestandaardiseerde lijst te gebruiken in het beoordelen van kosten. Daarnaast zagen ze dat onderzoek gericht op de kosteneffectiviteit in armere landen veelal ontbreekt. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.01.092
🔑 Angst, dwang en PTSS; stemmingsstoornissen

Mate van effectiviteit CGT bij OCS afhankelijk van onderzoeksfactoren

Hoewel CGT met exposure en responspreventie effectief is voor OCS, staat de mate van effectiviteit vaak niet los van onderzoeksfactoren. Dit concluderen Jemma Reid en collega’s op basis van hun literatuuronderzoek. De mate van effectiviteit bleek onder andere sterk afhankelijk van de controleconditie. Bovendien was de affiliatie van de onderzoeker van invloed op de gerapporteerde uitkomst. De onderzoekers adviseren meer onderzoek op dit gebied. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2021.152223
🔑 Angst, dwang en PTSS

Sociale steun beperkte voorspeller voor behandelprognose bij depressie

Hoewel sociale steun van belang is voor de prognose van mensen die kampen met depressie, is het effect ervan vooral zichtbaar wanneer mensen met een groot sociaal netwerk worden vergeleken met mensen zonder sociaal netwerk. Dit blijkt uit een onderzoek van Joshua Buckman en collega’s.  

🔗 https://doi.org/10.1111/acps.13285
🔑 Stemmingsstoornissen

Online behandeling tijdens wachtlijstperiode effectief bij kinderen met OCS

Een online training cognitive bias modificatie is effectief in het terugdringen van OCS-problematiek bij kinderen tijdens de wachtlijsperiode. Dit concluderen Lidewij Wolters en collega’s op basis van een klein onderzoek. De online training zorgde echter niet voor snellere resultaten tijdens de CGT-behandeling. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.jocrd.2021.100636
🔑 Kinder- en jeugdgedragstherapie; Angst, dwang en PTSS; E-mental health

Beter ouderlijk toezicht voorspelt behandeluitkomst van adolescenten

Ouderlijk toezicht voorspelt de behandeluitkomst van adolescenten met psychiatrische problematiek en verslaving. Dit concluderen Heather MacPherson en collega’s op basis van hun onderzoek. Meer toezicht bleek voorspellend voor zowel vermindering van depressieve symptomen als voor suïcidale ideatie. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.02.021
🔑 Kinder- en jeugdgedragstherapie; Relatie- en gezinstherapie

CGT-behandeling voor slaapproblemen effectief bij chronische pijn

Patiënten met chronische pijn en slaapproblemen zijn gebaat bij CGT-i, een CGT-behandeling gericht op slaapproblemen. Dit blijkt uit een meta-analyse van Janannii Selvanathan en collega’s. De onderzoekers zagen positieve effecten op zowel slaapgebied als op depressie en ervaren pijn. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.smrv.2021.101460
🔑 Insomnie; Somatiek

CGT bij depressie verbetert arbeidsuitkomsten

CGT bij depressie heeft een positieve invloed op de arbeidsuitkomst van patiënten, aldus een klein onderzoek van Iony Ezawa en collega’s. Zowel de mate waarin patiënten werkzaam waren als hun subjectieve productiviteit bleek veranderd na CGT. De onderzoekers zagen bovendien dat een verandering in cognitieve stijl verband hield met de productiviteit. 

🔗 https://doi.org/10.1080/16506073.2021.1875039
🔑 Werk en gezondheid; Stemmingsstoornissen

Therapeutische alliantie van belang voor behandelvoortgang bij relatietherapie

De therapeutische alliantie is van invloed op de behandelvoortgang bij relatietherapie. Dit blijkt uit onderzoek van Terje Tilden en collega’s. Dit gold met name voor de individuele en gezamenlijke perceptie die koppels hadden over de alliantie met de therapeut en de perceptie die de individuele partners hadden over de alliantie van de ander met de therapeut. 

🔗 https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/pst0000355
🔑 Relatie- en gezinstherapie

Misschien ook interessant voor jou