In Research snippets geven we je een kort overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten van de afgelopen week. Wil je meer weten over een van de beschreven artikelen, laat het ons weten via communicatie@vgct.nl en we schrijven er een uitgebreid bericht over.

Preventieve groeps-CGT verbetert mentale gezondheid en werkprestaties

Preventieve groeps-CGT kan de mentale gezondheid en werkprestaties van werknemers verbeteren, zo blijkt uit een literatuuronderzoek van Yuko Ihara en collega’s. De onderzoekers vonden wel grote verschillen in effect van de interventies en adviseren meer onderzoek gezien de beperkte kennis op dit terrein. 

🔗 https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-021-01562-5
🔑 Werk en Gezondheid

Blended CGT voor depressieve adolescenten doet niet onder voor face-to-face CGT

Depressieve adolescenten zijn evenzeer gebaat bij blended CGT als bij face-to-face CGT, zo blijkt uit onderzoek van Sanne Rasing en collega’s. Het onderzoeksteam keek daarnaast naar de effecten van care-as-usual. Geen van de drie interventies deed het beter dan de andere, ook niet wanneer werd gekeken naar follow-up.  

🔗 https://doi.org/10.3390/ijerph18063102
🔑 Kinder- en Jeugdgedragstherapie; Stemmingsstoornissen

Getraumatiseerde jongeren in residentiele zorg gebaat bij meditatie-game

Getraumatiseerde jongeren in residentiele zorg zijn gebaat bij een combinatie van een meditatie game en reguliere behandeling. Dit concluderen Angela Schuurmans en collega’s naar aanleiding van hun onderzoek. De groep rapporteerde na afloop minder PTSS-symptomen dan een groep die enkel reguliere behandeling volgde. 

🔗 https://doi.org/10.31234/osf.io/uk5fh
🔑 Angst, dwang en PTSS; Kinder- en Jeugdgedragstherapie

Intensieve traumagerichte CGT effectief bij jongere én oudere volwassenen

Er is geen bewijs dat intensieve traumagerichte CGT minder goed helpt bij oudere volwassenen dan bij jongere volwassenen. Dit blijkt uit onderzoek van Ellen Gielkens en collega’s. De behandeling bestond uit een combinatie van EMDR, verlengde exposure, fysieke activiteit en groepsgewijze psycho-educatie. 

🔗 https://doi.org/10.3390/jcm10061246
🔑 Angst, dwang en PTSS

Paniekstoornis kan met CGT op afstand worden behandeld

Paniekstoornis kan goed worden behandeld met CGT op afstand. Dit concluderen Gene Efron en collega’s op basis van hun meta-analyse. De intensiteit van de behandeling lijkt daarbij niet van invloed op de behandeluitkomst. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2021.102385
🔑 Angst, dwang en PTSS

Meer remissie bij CGT dan ondersteunende psychotherapie bij morfodysforie

Remissie-percentages bij morfodysforie (body dysmorphic disorder) zijn beter bij CGT dan bij ondersteunende psychotherapie. Dit blijkt uit onderzoek van Hilary Weingarden en collega’s. Dit gold zowel voor gedeeltelijke als volledige remissie-cijfers. 

🔗 https://doi.org/10.1002/da.23148
🔑 Angst, dwang en PTSS

Modulaire CGT van meerwaarde bij kinderen met autisme

Modulaire CGT bij kinderen met ASS leidt tot betere resultaten dan een reguliere community-aanpak. Dit blijkt uit onderzoek van Jeffrey Wood en collega’s. De modulaire CGT werd specifiek aangepast aan de individuele problematiek, terwijl de community aanpak bestond uit sociale vaardigheidstraining en CGT in een groepsformat. 

🔗 https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/ccp0000621
🔑 Kinder- en Jeugdgedragstherapie; Ontwikkelings- en gedragsstoornissen

Weinig bewijs voor effectiviteit EMDR bij kinderen met medische gerelateerde trauma-ervaringen

EMDR heeft weinig effect bij kinderen met medisch gerelateerde traumatische ervaringen. Dit blijkt uit onderzoek van Maya Meentken en collega’s. De onderzoeksgroep bestond voornamelijk uit kinderen met een hartafwijking, die als gevolg van de opname subklinische PTSS-symptomen hadden. Hoewel de EMDR groep verbeterde, was deze verbetering niet groter dan de groep die enkel medische verzorging ontving. 

🔗 https://doi.org/10.1093/eurjcn/zvaa006
🔑 Kinder- en Jeugdgedragstherapie; Somatiek

Misschien ook interessant voor jou