Boekrecensie: Trauma en verwerkingstechnieken

Indicatiestelling bij traumabehandeling in de GGz

door VGCt
6 minuten leestijd

Voor wie fan is van de overzichtelijke en toegankelijke schrijfstijl van Martijn Stöfsel, is er met de komst van het boek ‘Trauma en verwerkingstechnieken’ weer een goede tijd aangebroken.  Het is hem wederom gelukt  een helder, beknopt en volledig overzicht te geven van trauma en PTSS in al haar facetten.

De grote drie

Naast een inleiding op trauma komen achtereenvolgens aan bod: werkingsmechanismen bij traumaverwerking, de opzet van een traumabehandeling, verschillende technieken en hun (wetenschappelijke) onderbouwing. In het boek komen daarmee zowel bekende als minder bekende ‘evidence based’ en ‘practice based’ behandeltechnieken voorbij. Centraal staan echter de ‘grote drie’ verwerkingstechnieken: exposure, EMDR en Imaginaire Rescripting (ImRs).

Het boek is, zoals we van Stöfsel gewend zijn, voorzien van casuïstische beschrijvingen. Hierdoor krijgt de lezer direct zicht op de toepassing van de beschreven behandeltechniek. Leuk ook dat Stöfsel voor de gebruikte bronnen tevens te rade is gegaan bij andere experts binnen het traumaveld en hen heeft geïnterviewd voor zijn boek. Zo ging hij o.a. langs bij Sjef Berendsen, Suzy Mathijssen, Lotte Hendriks, Hans Jaap Oppenheim en meer experts uit het traumaveld.

Stöfsel heeft in zijn boek ook een plek ingeruimd voor twee van zijn kinderen, die zowel de illustraties als de cover tot stand hebben gebracht. Maar, eerlijk is eerlijk, de lezer zal vooral kennis nemen van Stöfsels eigen jarenlange ervaring en opgedane kennis bij het behandelen van psychotrauma.

Geen standpunt

Het boek heeft verder qua schrijfstijl en opbouw dezelfde feel als de ‘bijbel’ van de cgt van Kees Korrelboom en Erik ten Broeke, ‘Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie’. Alle hoofdstukken volgen eenzelfde stramien en de hoofdstukken waar de daadwerkelijke interventies en technieken worden besproken worden voorafgegaan door een wetenschappelijke onderbouwing. Ook de meest recente ontwikkelingen op het gebied van traumaverwerking (o.a. EMDR 2.0 en intensieve traumabehandeling) zijn vertegenwoordigd in dit boek. Het is zorgvuldig dat bij bepaalde opgenomen traumaverwerkingstechnieken nadrukkelijk wordt vermeld dat er geen onderzoek naar is gedaan of dat deze niet in richtlijnen naar voren komen. Stöfsel neemt hierover bewust geen standpunt in en blijft bij de doelstelling van zijn boek, namelijk het geven van een overzicht. Ten slotte is het voorschot dat Stöfsel neemt op de ‘eerste positieve resultaten’ van nog lopende onderzoeken naar ImRs als verwerkingstechniek voor PTSS verrassend en interessant te noemen!

Kortom: alles komt voorbij! Risico (en wellicht ook het enige minpuntje van dit boek) is dat door de veelheid aan interventies een en ander soms te kort en te snel wordt belicht. Tegen de achtergrond van de grote drie worden sommige interventies daarmee ook wat weggedrukt.

Kennis en scholing

Het boek is volgens de cover bedoeld voor psychologen, psychiaters en andere professionals in de GGz die mensen met traumaproblematiek behandelen. Daarbij vul ik graag aan dat bij lezen van het boek enige achtergrondkennis van de cognitieve gedragstherapie wel wenselijk is om met name de werkingsmechanismen achter de verschillende interventies goed te kunnen begrijpen en zo conceptueel te weten wat men doet. Termen als inhibitoir leren, habituatie, reconsolidatie, extinctie en assimilatie zijn wellicht niet bij iedere lezer bekend.

Voor het toepassen van opgesomde interventies is dit boek uiteraard niet voldoende, daar is gedegen geaccrediteerde scholing voor nodig vanuit de betreffende beroepsverenigingen. Ook gaat het boek over de behandeling van volwassenen met psychotrauma en dus niet over kinderen en jongeren. Voor een overzicht van behandeltechnieken bij kinderen en jongeren zou verwezen kunnen worden naar o.a. het boek van Carlijn de Roos en René Beer “Handboek EMDR bij kinderen en jongeren”.

Het is een boek voor in de tas, voor op het bureau in de spreekkamer, maar vooral een volledig naslagwerk van alle recente ontwikkelingen op het gebied van behandeling van trauma en PTSS. De tabel aan het einde van het boek geeft een mooi overzicht met handvatten voor de dagelijkse praktijk. Stöfsel heeft het maar ‘weer geflikt!’, het boek ligt vanaf vandaag op mijn bureau, ik ben fan!

Score

Over de recensent

Willianne Veldman is in opleiding tot Klinisch Psycholoog (FGZPT), Cognitief gedragstherapeut (VGCt), EMDR Practitioner (VEN) en Psychotraumatherapeut (NTVP) bij Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie locatie Zwolle.

Informatie

Titel:
Trauma en verwerkingstechnieken; Indicatiestelling bij traumabehandeling in de GGz

Auteur/Redactie:
Martijn Stöfsel

Uitgever:
Bohn Stafleu van Loghum

ISBN:
9789036825009

Onderwerp:
Trauma

Doelgroep:
Psychologen, psychiaters en andere professionals in de GGz die mensen met traumaproblematiek behandelen

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de boekrecensiepagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de VGCt.

Misschien ook interessant voor jou