In Research snippets geven we je een kort overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten van de afgelopen week. Wil je meer weten over een van de beschreven artikelen, laat het ons weten via communicatie@vgct.nl en we schrijven er een uitgebreid bericht over.

Relatietherapie helpt bij romantic disengagement binnen koppels

Romantic disengagement binnen koppels kan goed behandeld worden met IBCT en EFT. Tot deze conclusie kopen Callaci en collega’s. Vier tot tien sessies waren voldoende om de problemen aanzienlijk te verminderen. De onderzoekers onderzochten bovendien in hoeverre hechtingsstijl een rol speelde bij het therapieresultaat. Een vermijdende hechtingsstijl bij mannen bleek negatief te correleren met de behandeluitkomst. 

🔗 https://doi.org/10.1037/cfp0000158
🔑 Relatie- en gezinstherapie

Huiswerk voorspelt voortuitgang bij gedragsbehandeling voor Gilles de la Tourette

Het maken van huiswerk tijdens gedragstherapie voorspelt vooruitgang bij patiënten met Gilles de la Tourette. Dit blijkt uit onderzoek van Joey Essoe en collega’s. In jeugdigen bleek het maken van huiswerk bovendien afhankelijk van de mate van hyperactiviteit en impulsiviteit en de mate waarin verzorgers zich overvraagd voelden. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.brat.2021.103844
🔑 Angst- en dwangproblemen; Kinder- en Jeugdgedragstherapie

Duur van onbehandelde problematiek voorspellend voor behandeluitkomst van patiënten met OCS

Wanneer OCS-problemen langer onbehandeld blijven, is de behandeluitkomst slechter. Dit blijkt uit onderzoek van Francesco Perris en collega’s. Met name patiënten met symmetrie- en ordeningssymptomen bleken langer zonder behandeling rond te lopen. Deze problematiek begon bovendien gemiddeld op jongere leeftijd en duurde langer.  

🔗 https://doi.org/10.1016/j.psychres.2021.113872
🔑 Angst- en dwangproblemen

Motiverende gespreksvoering niet van invloed op houding tegenover behandeling bij sociale angst

Motiverende gespreksvoering blijkt niet bij te dragen aan het verminderen van ambivalentie ten opzichte van behandeling bij sociale angst. Dit concluderen Mia Romano en Lorna Peters op basis van hun onderzoek. Ambivalentie ten opzichte van behandeling bleek wel voorspellend voor een slechtere behandeluitkomst. De onderzoekers adviseren dan ook om hier aandacht aan te besteden. 

🔗 https://doi.org/10.1017/S1352465821000138
🔑 Angst- en dwangproblemen

Suïcidale gedachten te verminderen met cognitieve therapie en interpersoonlijke psychotherapie

Suïcidale gedachten zijn te verminderen met cognitieve therapie en interpersoonlijke psychotherapie, aldus onderzoek van Jaël van Bentum en collega’s. Omdat suïcidale gedachten in een sessie voorspellend waren voor depressieve symptomen in de opvolgende sessie, adviseren de onderzoekers om eerste suïcidale gedachten te behandelen. 

🔗 https://doi.org/10.1002/da.23151
🔑 Suïcide; Stemmingsstoornissen

Spreekangst bij kinderen goed behandelbaar in vijf sessies

Met vijf sessies CGT is het mogelijk om de spreekangst van kinderen substantieel te verminderen. Dit blijkt uit onderzoek van Rachel de Jong en collega’s. De Jong keek bovendien of exposure in combinatie met technieken om met angstige gevoelens om te gaan beter werkt dan enkel exposure. Dit was niet het geval. Aangezien de angstreducerende technieken geen meerwaarde hadden en ook niet nodig waren, adviseren de onderzoekers spreekangst te behandelen met alleen exposure. Bron: 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.beth.2021.03.010
🔑 Kind- en Jeugdgedragstherapie

CGT met minimaal contact met therapeut is effectiever bij prikkelbare darmsyndroom

CGT met minimaal contact met therapeut is effectiever dan standaard CGT bij prikkelbare darmsyndroom. Dit concluderen Laura Dunlap en collega’s op basis van hun onderzoek. Omdat de kosten van deze variant lager liggen, zou hier meer gebruik van kunnen worden gemaakt. 

🔗 https://doi.org/10.1093/abm/kaaa119
🔑 Somatiek

CGT bij insomnie werkt vooral via het ontkrachten van dysfunctionele gedachten en overtuigingen

Het mechanisme verantwoordelijk voor het succes van CGT bij insomnie is het veranderen van dysfunctionele gedachten en overtuigingen. Dit blijkt uit een meta-analyse van Christine Parsons en collega’s. De onderzoekers vonden ook enig bewijs voor het idee dat CGT bijdraagt aan het verminderen van arousal. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.cpr.2021.102027
🔑 Somatiek

Misschien ook interessant voor jou