In Research snippets geven we je een kort overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten van de afgelopen week. Wil je meer weten over een van de beschreven artikelen, laat het ons weten via communicatie@vgct.nl en we schrijven er een uitgebreid bericht over.

Psychotherapie door videobellen effectief en acceptabel bij relatie- en gezinstherapie

Psychotherapie met behulp van videobellen blijkt een effectieve en acceptabele methode voor relatietherapie en gezinstherapie. Dit blijkt uit een literatuuronderzoek van Kathleen de Boer en collega’s. Hoewel videobellen in individuele behandelingen al effectief was bevonden, was dit nog niet bekend voor relatie- en gezinstherapie. 

🔗 https://doi.org/10.1111/jmft.12518
🔑 Relatie- en gezinstherapie

Slaapproblemen geassocieerd met slechtere behandeluitkomst bij chronische pijn

Ernstigere slaapproblemen zijn geassocieerd met een slechtere behandeluitkomst bij chronische pijn. Dit blijkt uit onderzoek van Henrik Bjarke Vaegter en collega’s.  

🔗 https://doi.org/10.1515/sjpain-2020-0155
🔑 Insomnie; Somatiek

Sterkere reactie op beloning bij jonge kinderen met angststoornis voorspelt behandeluitkomst

Een sterkere reactie op beloning is voorspellend voor de behandeluitkomst bij jonge kinderen met een angststoornis. Dit concluderen Lesley Norris en collega’s op basis van hun onderzoek. Voor oudere kinderen bleek een dergelijke relatie niet te bestaan. Uit moderatie-analyse bleek bovendien dat jongere kinderen met een sterkere reactie op beloning meer exposure-oefeningen afronden dan oudere kinderen.  

🔗 https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2021.102402
🔑 Kind en Jeugd

Vroege reactie op behandeling voorspelt behandeluitkomst bij eetstoornissen

Wanneer patiënten in de eerste vier sessies een vermindering in klachten laten zien, leidt dit tot een betere behandeluitkomst. Dit blijkt uit een meta-analyse van Peter Chang en collega’s. Grofweg de helft van de patiënten laat een dergelijke vroege reactie zien. De onderzoekers konden geen specifieke factoren vinden die van invloed waren op een vroege reactie. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.cpr.2021.102032
🔑 Eetstoornissen en obesitas

CGT effectief bij kinderen met ASS

CGT vermindert de symptomen gerelateerd aan ASS, zo blijkt uit een meta-analyse van Xinyuan Wang en collega’s. De effecten waren zichtbaar in beoordelingen door informanten en therapeuten, maar ook wanneer naar taken werd gekeken. Jeugdigen met ASS zelf rapporteerden geen verbetering. 

🔗 https://doi.org/10.1542/peds.2020-049880
🔑 Gedrags- en ontwikkelingsstoornissen

Terugval bij angst beperkt tot veertien procent

Terugval na CGT voor een angststoornis komt voor bij veertien procent van de patiënten. Dit concluderen Hannah Levy en collega’s op basis van hun meta-analyse. Het type angststoornis bleek niet van invloed op terugvalpercentages. Wel vonden de onderzoekers dat de definitie van terugval bepalend was voor gevonden percentages: deze lagen beduidend lager wanneer gebruik werd gemaakt van diagnostische criteria. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2021.102407
🔑 Angststoornissen

Mindfulness based interventies minder effectief dan CGT bij sociale angststoornis

Hoewel mindfulness based interventies bij sociale angst effectiever zijn dan controlecondities, zijn ze minder effectief dan CGT. Dit concluderen Xiaoju Liu en collega’s op basis van hun meta-analyse. De onderzoekers vonden wél dat een langere duur van de interventie resulteerde in een betere behandeluitkomst.  

🔗 https://doi.org/10.1016/j.psychres.2021.113935
🔑 Angststoornissen

Integratieve behandeling voor cannabisgebruik en angststoornissen heeft meerwaarde

Een integratieve behandeling voor cannabisgebruik en angststoornissen is effectiever dan CGT gericht op cannabisgebruik alleen. Dit blijkt uit onderzoek van Julia Buckner en collega’s. De gecombineerde behandeling bleek met name van meerwaarde voor de groep wiens cannabisgebruik het hoogst was. Voor de groep met minder cannabisgebruiksproblemen zou CGT (met motiverende gespreksvoering) voldoende zijn. 

🔗 https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/pha0000456
🔑 Verslaving; Angststoornissen

Misschien ook interessant voor jou