Research Snippets

Kort wetenschappelijk nieuws voor de snelle lezer

door Mieke Ketelaars
5 minuten leestijd

In Research snippets geven we je een kort overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten van de afgelopen week. Wil je meer weten over een van de beschreven artikelen, laat het ons weten via communicatie@vgct.nl en we schrijven er een uitgebreid bericht over.

Ouderlijke accommodatie aanpakken bij angst? Dat kan!

Ouderlijke accommodatie bij angst in kinderen kan verminderd worden met een specifiek behandelprogramma gericht op accommodatie. Dit blijkt uit een onderzoek van Elana Kagan en collega’s. De resultaten van het aangepaste behandelprogramma blijken gelijk aan dat van Dappere Kat. 

🔗 https://doi.org/10.1007/s10826-022-02419-6
🔑 Kind & Jeugd; Angststoornissen

Goede resultaten met modulaire CGT voor angst bij kinderen

Met modulaire CGT kunnen goede resultaten behaald worden, zo blijkt uit onderzoek van Francisca van Steensel en collega’s. De onderzoekers vonden dat maar liefst zeventig procent van de kinderen die de behandeling afrondden vrij waren van hun primaire angststoornis. Uit het onderzoek bleek bovendien dat een hogere betrokkenheid gerelateerd was aan lagere angst van kinderen bij follow-up. Dit resultaat bleek echter alleen zichtbaar voor kinderen met comorbide problematiek. 

🔗 https://doi.org/10.1007/s10578-022-01437-1
🔑 Kind & Jeugd; Angststoornissen

Verbeteringen in sociale angst zelfs na afronding CGT

Ook na afronding van CGT-behandeling blijven de symptomen van patiënten met een socialeangststoornis verminderen. Dit blijkt uit een meta-analyse van Reuben Kindred en collega’s. Bijkomend vonden de onderzoekers dat depressieve symptomen tijdens CGT verminderden en dat deze na afronding van de behandeling stabiel bleven. Meer onderzoek is nodig om te achterhalen wat het effect is op de langere termijn. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2022.102640
🔑 Angststoornissen

Bipolariteit te behandelen met imagery focussed cognitive therapy

Bipolaire patiënten hebben baat bij imagery focussed cognitive therapie, zo blijkt uit onderzoek van onder meer Karin van den Berg. De onderzoekers vonden dat de resultaten van de ImCT-behandeling beter waren dan die van groepsgerichte psycho-educatie op maten van angst, depressie en hopeloosheid. Beide behandelingen waren echter even goed in het verminderen van emotionele instabiliteit. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.jad.2022.09.160
🔑 Stemmingsstoornissen

Besmettingssymptomen mogelijk indicatief voor lagere effectiviteit bij jeugdige OCS

Mogelijk leiden specifieke besmettingsangsten bij OCS tot minder goede behandelresultaten. Dit concluderen Charlotte Steen Duholm en collega’s op basis van hun onderzoek. Ze onderzochten hiervoor een groep jeugdigen met OCS. Patiënten met minder gunstige behandeluitkomsten bleken vooral last te hebben van symptomen gerelateerd aan besmetting. 

🔗 https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2104195/v1
🔑 Kind & Jeugd; Dwangstoornissen

Intensieve training voor therapeuten belangrijk bij PTSS-behandeling kinderen

Kinderen met PTSS die zijn blootgesteld aan drie of meer traumatische ervaringen hebben een hogere kans om niet te reageren op traumabehandeling of vroegtijdig uit te vallen. Dit concluderen Ane-Marthe Solheim Skar en collega’s naar aanleiding van hun onderzoek. Ook een hogere symptoomernst bleek gerelateerd aan een non-respons. Daarnaast waren therapeutfactoren van invloed op het behandelresultaat: therapeuten die een hoge intensiteit training hadden gevolgd hadden een lagere kans op vroegtijdige uitval en non-respons. 

🔗 https://doi.org/10.1186/s12913-022-08497-y
🔑 Kind & Jeugd; PTSS

Digitale traumabehandeling werkt, ook bij complexe PTSS

Volledig digitale traumabehandeling (met verlengde exposure, EMDR, fysieke activiteit en psycho-educatie) is effectief in het verminderen van PTSS-klachten. Dit blijkt uit onderzoek van onder meer Hannelies Bongaerts. De onderzoekers vonden dat ruim 82 procent na afloop van behandeling niet meer voldeed aan de criteria van PTSS. De proportie patiënten met complexe PTSS verminderde bovendien van 47 procent naar 10 procent. 

🔗 https://doi.org/10.1080/20008066.2022.2103287
🔑 PTSS; e-health

Misschien ook interessant voor jou