In Research snippets geven we je een kort overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten van de afgelopen week. Wil je meer weten over een van de beschreven artikelen, laat het ons weten via communicatie@vgct.nl en we schrijven er een uitgebreid bericht over.

Depressie en sociale angst in jongeren met ADHD gerelateerd aan problematisch internetgebruik

Bij ruim 33 procent van de jongeren met ADHD is er sprake van problematisch internetgebruik en in die groep blijken jongeren met een sociale fobie en depressie (op enige leeftijd) oververtegenwoordigd. Tot deze conclusie komen Ozgur Onder Demirtaş en collega’s. 

🔗 https://doi.org/10.1111/camh.12440
🔑 Kinder- en jeugdgedragstherapie; Ontwikkelings- en gedragsstoornissen

Effect van lichaamsbeweging op depressie in jeugdigen nog te weinig onderzocht om waarde te bepalen

Hoewel er enig bewijs is dat fysieke oefeningen de ernst van depressie kunnen verlagen, is de kwaliteit van onderzoek hiernaar te laag om duidelijke uitspraken te doen. Dit concluderen Brynhildur Alexdóttir en collega’s naar aanleiding van hun meta-analyse. De onderzoekers adviseren om meer onderzoek te doen met verschillende uitkomstmaten en follow-up metingen. 

🔗 https://doi.org/10.1111/camh.12438
🔑 Kinder-en jeugdgedragstherapie; Stemmingsstoornissen

Jongeren met eetstoornissen evenveel gebaat bij CBT-E als family based behandeling

Jongeren met eetstoornissen zijn evenveel gebaat bij CBT-E als bij family based behandeling. Dit concluderen Daniel Le Grange en collega’s op basis van hun onderzoek. De snelheid van gewichtstoename aan het einde van behandeling bleek sterker bij family based behandeling, maar dit effect was bij follow up verdwenen. Patiënten mochten zelf kiezen voor een bepaalde behandeling. Hierin was wel een duidelijke trend zichtbaar: oudere patiënten en patiënten met ernstigere problematiek kozen vaker voor CBT-E. 

🔗 https://doi.org/10.1017/S0033291720004407
🔑 Eetstoornissen en obesitas; Kinder- en jeugdgedragstherapie

Beperkte waarde van DROS om recidive te voorspellen bij licht verstandelijke beperking

De Dynamic Risk Outcome Scales (DROS) is tot op zeker hoogte in staat recidive te voorspellen van forensische patiënten met een licht verstandelijke beperking. Dit blijkt uit onderzoek van Monique Delfonterie en collega’s. Omdat het instrument niet beter presteert dan de hkt-30 concluderen de onderzoekers echter dat het instrument geen meerwaarde heeft. 

🔗 https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/62-2020-12-artikel-delforterie.pdf
🔑 Forensische cgt; Routine Outcome Monitoring; cgt voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Nachtmerries frequent probleem bij depressie en psychotische stoornis

Nachtmerries komen meer dan twee keer zo vaak voor bij patiënten met een stemmingsstoornis of psychotische stoornis dan bij gezonde mensen, zo blijkt uit een systematische review van Marine Ambar Akkaoui en collega’s. Bovendien blijkt dat patiënten met frequente nachtmerries een hoger risico lopen op suïcide. Vooral de stress van de nachtmerries en niet zozeer de frequentie van nachtmerries blijkt gerelateerd aan de ernst van de psychische stoornis. De onderzoekers suggereren dat de behandeling van nachtmerries mogelijk effect heeft op de ernst van de psychische stoornis. 

🔗 https://doi.org/10.3390/jcm9123990
🔑 Stemmingsstoornissen; SAABB; Somatiek

Discrepantie tussen zelfbeoordeling depressie en observatie veroorzaakt door verschillende factoren

Verschillende factoren verklaren de discrepantie tussen zelfbeoordeling van depressie en de observatie ervan. Dit blijkt uit onderzoek van Simeng Ma en collega’s. De onderzoekers vonden dat werkenden en mensen met een hoge score op neuroticisme en dysfunctionele houding hun symptomen vaak overschatten, terwijl mensen die gemiddeld of hoog scoren op extraversie hun symptomen juist onderschatten. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2020.11.016
🔑 Stemmingsstoornissen

Sociale groepsprogramma’s mogelijk effectief bij depressie

Sociale groepsprogramma’s lijken effectief in het verminderen van depressieve symptomen. Tot deze conclusie komen Genevieve Dingle en collega’s op basis van een literatuurreview. Omdat er een risico was op bias, blijft een finale conclusie voorlopig nog uit. De onderzoekers suggereren dat dergelijke programma’s met name kunnen bijdragen wanneer medicatie wordt afgebouwd. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.11.125
🔑 Stemmingsstoornissen

Misschien ook interessant voor jou