Research Snippets

Kort wetenschappelijk nieuws voor de snelle lezer

door Mieke Ketelaars
7 minuten leestijd

In Research snippets geven we je een kort overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten van de afgelopen week. Wil je meer weten over een van de beschreven artikelen, laat het ons weten via communicatie@vgct.nl en we schrijven er een uitgebreid bericht over.

E-health via smartphone bij depressie voorkomt heropname bij depressie niet

E-health via smartphone na ontslag uit het ziekenhuis blijkt weinig effectief bij depressie. Dit concluderen Morten Lindbjerg Tonning en collega’s op basis van hun onderzoek. De smartphone-gebaseerde begeleiding bestond uit een combinatie van zelfmonitoring, psycho-educatie en cognitieve modules. Omdat sommige uitkomstmaten wel een effect lieten zien, vermoeden de onderzoekers dat smartphone begeleiding wel degelijk kan helpen. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.12.141
🔑 Stemmingsstoornissen; E-mental health

Drie keer zo hoge kans op cannabis-gebruik bij angst of depressie

Mensen met een depressieve stoornis of gegeneraliseerde angststoornis hebben een drie keer zo hoge kans op een comorbide stoornis in het gebruik van cannabis. Dit blijkt uit een meta-analyse van Vivian Onaemo en collega’s. De onderzoekers adviseren een meer geïntegreerde aanpak van middelengebruik en angst- en stemmingsproblematiek. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.12.043
🔑 Angststoornissen; Stemmingsstoornissen; Verslaving

Transdiagnostische behandeling effectief bij perfectionisme en angst- en stemmingsproblematiek

Mensen met angst- en stemmingsproblematiek en perfectionisme zijn gebaat bij transdiagnostische behandeling. Dit concluderen Mohammad Mahmoodi en collega’s op basis van een kleinschalige RCT. In het onderzoek werd cgt-p (cgt gericht op perfectionisme) vergeleken met het unified protocol (gericht op emotieregulatie). Beide interventies resulteerden in een vermindering van problematiek en een verbetering van kwaliteit van leven. Er waren ook verschillen:  waar cgt-p een groter effect had op perfectionisme, had het unified protocol een groter effect op de emotieregulatie. Meer onderzoek is nodig om eventuele specifieke effecten van beide interventies beter in kaart te brengen. 

🔗 https://doi.org/10.1017/S1352465820000909
🔑 Angststoornissen; Stemmingsstoornissen

Met name jongere volwassenen tijdens pandemie kwetsbaar voor stemmingsproblematiek

Hoewel stress, angst en depressieproblematiek geen onbekend probleem zijn in het Corona-tijdperk, blijken met name jongere volwassenen hier gevoelig voor. Tot deze conclusie komen Prerna Varna en collega’s naar aanleiding van een grootschalig globaal onderzoek. De slechtere status van jongere volwassenen kan met name gerelateerd worden aan waargenomen stress en financiële onzekerheid. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2020.110236
🔑 Angststoornissen; Stemmingsstoornissen; COVID-19

Online communicatie heeft beschermende werking tegen depressie in ouderen

Online communicatie met familie en vrienden heeft een beschermende werking tegen depressie bij ouderen. Dit blijkt uit Japans onderzoek van Atsushi Nakagomi en collega’s. Ouderen die via deze route met belangrijke anderen communiceerden hadden een lagere kans op het ontwikkelen van een klinische depressie. Volgens de onderzoekers onderstrepen de resultaten het belang van online communicatie, juist in het Corona-tijdperk. 

🔗 https://doi.org/10.1177%2F0733464820982147
🔑 Stemmingsstoornissen; COVID-19

CGT-i bij jongeren effectief middel tegen slaapproblemen én psychiatrische problematiek

Jongeren met psychiatrische problematiek zijn gebaat bij internet-gebaseerde CGT voor slaapproblemen. Dit blijkt uit een eerste onderzoek van Vendela Zetterqvist en collega’s. De zevenweekse behandeling met ondersteuning van een therapeut bleek voor de meeste jongeren haalbaar, en de resultaten lieten een groot positief effect zien op zowel slaapproblematiek als psychiatrische problematiek. Grootschaliger onderzoek is noodzakelijk om de resultaten te kunnen valideren. 

🔗 https://doi.org/10.1177%2F1359104520978464
🔑 Kinder- en Jeugdgedragstherapie; Somatiek

Internationale consensus over uitkomstmaten voor behandeling van jeugdigen

In een grootschalige samenwerking zijn professionals tot een consensus gekomen over uitkomstmaten voor behandeling van jeugdigen met psychiatrische problematiek. De maten, vindbaar in het artikel, werden gekozen op basis van de criteria gebruiksvriendelijkheid en psychometrische kwaliteit. Uiteindelijk moet een betere consensus gaan leiden tot betere behandeling. 

🔗 https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30356-4
🔑 Kinder- en Jeugdgedragstherapie; ROM

Bewijs voor transdiagnostische behandeling jeugdigen met subklinische problematiek

Mind My Mind, een transdiagnostische interventie voor jeugdigen met subklinische emotionele- en gedragsproblemen leidt tot een significante vermindering van problematiek en een verbetering in het functioneren. Dit blijkt uit onderzoek van Pia Jeppesen en collega’s. De interventie had tevens een positief effect op de schoolaanwezigheid, hoewel dit effect bij follow-up verdwenen was. De onderzoekers denken dat de interventie kan bijdragen aan tijdige behandeling van problemen in niet-specialistische centra. 

🔗 https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2020.4045
🔑 Kinder- en Jeugdgedragstherapie

CGT bij misofonie effectief

CGT bij misofonie heeft positieve effecten op zowel korte als lange termijn, zo blijkt uit RCT van Inge Jager en collega’s. Maar liefst 37 procent van de patiënten lieten een klinisch significante verbetering zien, terwijl geen enkele patiënt op de wachtlijst verbeterde. 

🔗 https://doi.org/10.1002/da.23127
🔑 Somatiek

Twee behandelingen effectief bij insomnie

ACGT en CGT -i zijn beide effectief in het tegengaan van insomnie, zo concluderen Renatha El Rafihi-Ferreira en collega’s op basis van een kleine pilot. Waar CGT-i zich vooral richt op cognitief herstructureren van maladaptieve overtuigingen over slaap en slaapgebrek, richt ACT zich vooral op acceptatie, waarden, en commitment. Behandelelementen die in beide interventies terug te vinden zijn, zijn stimulus controle en slaaprestrictie. De onderzoekers zien mogelijkheden in het combineren van beide interventies. 

🔗 https://doi.org/10.1590/1516-4446-2020-0947
🔑 Somatiek

Misschien ook interessant voor jou