Boekrecensie: Hoe swipe je een trauma weg?

door VGCt
5 minuten leestijd

Een handzaam, overzichtelijk boekje. Dat is wat ‘Hoe swipe je een trauma weg?’ kenmerkt. Het boek, geschreven door Carien Karsten, start met een beknopt overzicht van de neurobiologische effecten van trauma die zich kunnen uiten in stressklachten. De ernst van deze stressklachten wordt in verband gebracht met de hechtingstheorie, de ontwikkeling van zelfbeeld en pathologische schaamte die het gevoel van veiligheid kunnen versterken of afzwakken. Tevens legt Kartsen vanuit neurobiologisch perspectief een verband tussen burn-out en traumatische stress. Daarmee wordt gesuggereerd dat ook burn-out volgens dezelfde principes behandeld kan worden.

Technieken

Na de inleiding passeren verschillende technieken de revue: de Coherentietherapie, EMDR 2.0, Flash 2.0, en VSDT. Daarnaast is er ook aandacht voor een vorm van integratieve therapie (HAT; Heart Assisted Therapy), die is gericht op het mindful accepteren en bestrijden van zelfondermijnend problematisch gedrag om niet de echte pijn te hoeven voelen. Iedere techniek wordt voorzien van informatie over de wijze waarop deze is ontstaan. Bovendien is er aandacht voor de wijze waarop je tot een keuze kunt komen. De bespreking van de technieken wordt voorzien van heldere schema’s, protocollen en casuïstiek. Als lezer nodigt het zeker uit om direct aan de slag te gaan.

Gemis

De beknoptheid en overzichtelijkheid van dit handzame boekje maakt het zeer gebruiksvriendelijk. Voor professionals die behoefte hebben aan uitgebreidere achtergrondinformatie of diepgang om de technieken eigen te maken, biedt het boekje echter wellicht te weinig informatie. Met name de VSDT-oogbewegingstechniek (Woosh) van Nik en Eva Speakman, twee niet-psychologen die de rationale van hun techniek geheimhouden, roept veel vragen op. Hoewel er inmiddels eerste bewijs is dat de VSDT werkt, is het werkingsmechanisme vooralsnog onbekend.

Het boek belooft informatie hoe deze technieken zijn ontstaan uit de laatste inzichten van neurobiologie en hersenonderzoek. Maar voor de meeste professionals op dit terrein zal de informatie hierover bekend zijn. Het was interessant geweest als verder was doorgepakt, bijvoorbeeld door te kijken of de HAT-methode – die in plaats van het werkgeheugen te belasten het gevoel van veiligheid vergroot door acceptatie en ontspanning –  ondersteund wordt door de polyvagaal-theorie. Juist bij die HAT-methode ontbreekt een duidelijke neurobiologische.

Concluderend geeft het boek vooral een beknopt overzicht van de nieuwste behandelingsmethoden van trauma’s en nare herinneringen. Het gaat dan om behandelingsmethoden die potentieel van grote waarde zijn, maar die nog wetenschappelijk onderzocht dienen te worden.

Score

Over de recensent

Ingrid Ritmeijer is gz-psycholoog en werkt als traumatherapeut op de Zorgeenheid Psychiatrie van het ElisabethTweestedenziekenhuis te Tilburg.

Informatie

Titel:
Hoe swipe je een trauma weg?

Auteur/Redactie:
Carien Karsten

Uitgever:
SWP

ISBN:
9789088509414

Onderwerp:
Trauma

Doelgroep:
Psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en professionals die werken met trauma- en stressgerelateerde klachten

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de boekrecensiepagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de VGCt.

Misschien ook interessant voor jou