Research Snippets

Kort wetenschappelijk nieuws voor de snelle lezer

door VGCt
6 minuten leestijd

In Research snippets geven we je een kort overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten van de afgelopen week. Wil je meer weten over een van de beschreven artikelen, laat het ons weten via communicatie@vgct.nl en we schrijven er een uitgebreid bericht over.

TF-CGT minder goed onderzocht bij jonge doelgroep

TF-CGT is minder goed onderzocht onder getraumatiseerde 3 tot 6-jarige kinderen. Dit concluderen Austen McGuire en collega’s naar aanleiding van hun literatuuronderzoek. Gezien het beperkt aantal studies zien zij TF-CGT als waarschijnlijk effectief. Uit analyse blijkt bovendien dat taal en cognitieve vaardigheden, familiecontext, cultuur en therapeutervaring belangrijke factoren zijn die potentieel van invloed zijn op de behandeluitkomst. 

🔗 https://link.springer.com/article/10.1007/s10567-020-00334-0
🔑 Kind- en Jeugdgedragstherapie; Trauma en PTSS

Minder vooruitgang en meer ontevredenheid over behandeling onder jongeren met genderidentiteitsproblemen

Jeugdigen met genderidentiteitsproblematiek boeken over het algemeen minder vooruitgang in psychotherapie en zijn minder tevreden met het resultaat in vergelijking met jeugdigen zonder genderidentiteitsproblemen. Dit blijkt uit onderzoek van Nathan Hollinsaid en collega’s. Externaliserende problemen verbeterden minder snel en betrouwbaar en internaliserende problematiek bleef vaak boven de klinische grens. Hoewel behandelingen bij deze groep effectief zijn, adviseren de onderzoekers om op zoek te gaan naar manieren om de behandeluitkomst te verbeteren. 

🔗 https://doi.org/10.1037/ccp0000597.supp
🔑 Kinder- en Jeugdgedragstherapie

Verlenging CGT-behandeling verbetert behandeluitkomst bij angstige jongeren

Het verlengen van de behandeling bij angstige jongeren verbetert de behandeluitkomst, zo blijkt uit onderzoek van Elana Kagan en collega’s. De onderzoekers zagen dat veel jeugdigen de behandeling wilden continueren. Gemiddeld genomen werden er vier extra sessies gegeven en droegen deze bij aan het verminderen van de symptoomernst. Ouderlijke percepties over angst en de duur van de behandeling gedurende de eerste 16 sessies waren van invloed op het resultaat. Kagan en collega’s suggereren dat deze factoren gebruikt kunnen worden in het bepalen of een behandeling voortgezet moet worden of niet. 

🔗 https://link.springer.com/article/10.1007/s10826-020-01872-5
🔑 Kind- en Jeugdgedragstherapie; Angststoornissen

Zelfhulpgroep via ouders vermindert angstproblemen bij kinderen

Een zelfhulpgroep die via ouders wordt gegeven aan angstige kinderen blijkt effectief. Dit blijkt uit onderzoek van Sonja Breinholst en collega’s. De onderzoekers begeleidden de zelfhulp via ouders en zagen dat maar liefst 59 procent van de kinderen die voldeden aan de criteria voor een angststoornis deze bij follow-up verloren was. Juist door de lage kosten die zijn gemoeid met zelfhulpgroepen, kunnen zelfhulpgroepen een goed alternatief zijn voor angstige kinderen. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.jbct.2020.11.008
🔑 Kinder- en Jeugdgedragstherapie

EMDR in groepsverband mogelijk effectief

EMDR in groepen lijkt een effectief middel bij psychische problematiek als PTSS, depressie en angst, zo blijkt uit een literatuuronderzoek van Safa Kemal Kaptan en collega’s. Wel valt het de onderzoekers op dat de methodologische kwaliteit van veel van de onderzochte studies zwak is. https://doi.org/10.1002/cpp.2549. In een ander recent literatuuronderzoek concluderen Martina Manzoni en collega’s overigens dat EMDR in groepsverband voor specifiek jeugdigen ook effectief is en mogelijk sneller werkt dan cgt. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.12.088
🔑 Trauma en PTSS; stemmingsstoornissen; angststoornissen

CGT bij slaapproblemen al bij één sessie effectief

CGT bij slaapproblemen is al effectief na één sessie. Tot deze conclusie komt Todd Bishop naar aanleiding van een tweede analyse van een pilot-onderzoek onder 19 veteranen die kampten met insomnie en PTSS of depressie. Bishop vond dat de ernst van zowel insomnie als depressie afnam tussen de eerste en tweede sessie en tussen de tweede en derde sessie. Een vierde sessie droeg weinig bij aan het effect. De resultaten suggereren dat zeer korte interventies mogelijk al behulpzaam kunnen zijn. 

🔗 https://doi.org/10.1080/15402002.2020.1862847
🔑 Somatiek; Trauma en PTSS: Stemmingsstoornissen

Specifieke factoren verantwoordelijk voor uitval tijdens lichaamsbewegingsinterventies

Interventies gericht op lichaamsbeweging hebben geen hogere uitval dan andere interventies. Dit blijkt uit een grootschalige meta-analyse en meta-regressie van Davy Vancampfort en collega’s. De onderzoekers richtten zich op patiënten met angst- en stressproblematiek voor wie lichaamsbeweging bewezen effectief is. Uitval was lager wanneer autonome motivatiestrategieën werden toegepast, terwijl gecontroleerde motivatiestrategieën juist bijdroegen aan een hogere uitval. Ook supervisie van experts in lichaamsbeweging leidde tot lagere uitval. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.01.003
🔑 Angststoornissen; Trauma en PTSS

Misschien ook interessant voor jou