Webinar: Competitive memory training – Kees Korrelboom

Een succesvolle therapie bij cliënten met een lage zelfwaardering en negatief zelfbeeld

door VGCt
2 minuten leestijd

Kees Korrelboom geeft tijdens het webinar een impuls aan je kennis over Competitive memory training (COMET).

Competitive Memory Training (COMET) is een stapsgewijze cognitief gedragstherapeutische training om mensen met een negatief zelfbeeld te helpen veranderen naar een positief, of in ieder geval realistisch zelfbeeld. De methode is in diverse studies effectief gebleken voor verschillende patiëntenpopulaties. In het webinar wordt, na een beschrijving van de COMET-procedure, ingegaan op de valkuilen die de behandelaar kan tegenkomen tijdens de uitvoering. Daarnaast gaat Kees in op manieren om deze te voorkomen en te overwinnen.

Inhoud webinar

Een deel van de te bespreken valkuilen hangen direct samen met de COMET-procedure, enkele andere zijn van meer algemene aard. Aan de orde komen:

  • Onvoldoende compliance met de eigen inzet voor de behandeling (huiswerk en oefenen)
  • Therapeut houdt de lijn van het protocol niet vast (problemen blijven analyseren wanneer positieve kanten moeten worden versterkt)
  • Problemen met de indicatiestelling (wanneer wel en wanneer geen COMET)
  • Men kan geen positieve eigenschappen benoemen
  • De positieve illustraties blijven oppervlakkig
  • Men doet geen (of halfslachtig) oefeningen in de sessie

Na het webinar weet je:

  • in grote lijnen wat COMET voor lage zelfwaardering is en waar je meer informatie kunt vinden over de procedure;
  • welke valkuilen geregeld voorkomen;
  • hoe je deze valkuilen kunt herkennen, voorkomen en oplossen.

Praktische informatie

  • Je kunt het webinar bekijken, je kunt er echter géén punten meer voor behalen.

Misschien ook interessant voor jou