Jonge onderzoeker – Angst bij 55-plussers

door VGCt
3 minuten leestijd

Angstklachten komen vaak voor bij 55-plussers. In deze leeftijdsgroep gaat het doorgaans om milde tot matig ernstige angstklachten die niet voldoen aan de criteria voor een angststoornis, terwijl ze wel het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven beïnvloeden. Daarom onderzocht Maartje Witlox (werkzaam op de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Leiden) de effectiviteit van twee korte psychologische interventies voor angstklachten bij oudere volwassenen.

Maartje: “We vergeleken een blended Acceptance & Commitment Therapy (ACT-) interventie (een combinatie van online zelfhulp en vier face-to-face- afspraken) met een korte, traditionele CGT-interventie (vier face-to-face-afspraken en huiswerkopdrachten). Het doel van ACT is het opbouwen van een waardevol en vitaal leven en niet primair het verminderen van negatieve gevoelens als angst. ACT is niet eerder op grote schaal onderzocht bij oudere volwassenen.

Maartje Witlox

Aan het onderzoek deden 38 huisartsenpraktijken mee. Met hulp van datamanagers van de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC stuurden we informatie over het onderzoek aan meer dan 35.000 55-plussers die ingeschreven stonden bij de deelnemende huisartspraktijken. Ongeveer 700 mensen meldden zich aan, waarna 314 mensen startten met een van de behandelingen. Voor en na de behandeling beantwoordden de deelnemers online en telefonisch vragen over hun psychisch functioneren.

In allebei de interventiegroepen was sprake van een sterke afname van angstklachten. Deze afname was zichtbaar direct nadat deelnemers de interventies hadden afgerond (drie maanden na baseline) en bleef behouden tot negen maanden erna. Ook depressieve klachten waren na beide interventies verminderd in ernst. Een klein verschil tussen de interventies bleek bij de negen maanden follow-upmeting; de positieve mentale gezondheid was sterker toegenomen in de ACT-groep dan in de CGT-groep.

De bevinding dat 55-plussers met angstklachten goed geholpen kunnen worden met laagdrempelige en kortdurende interventies in de huisartspraktijk is hoopgevend. Oudere volwassen zoeken en ontvangen minder vaak psychologische hulp dan jongere mensen en slikken vaker kalmerende medicatie met (soms gevaarlijke) bijwerkingen. Kennis over en beschikbaarheid van evidence based behandelopties in de huisartspraktijk kan er hopelijk toe bijdragen dat 55-plussers tijdiger geholpen worden en minder worstelen met angstklachten.”

Misschien ook interessant voor jou