Research Snippets

Kort wetenschappelijk nieuws voor de snelle lezer

door Mieke Ketelaars
6 minuten leestijd

In Research snippets geven we je een kort overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten van de afgelopen week. Wil je meer weten over een van de beschreven artikelen, laat het ons weten via communicatie@vgct.nl en we schrijven er een uitgebreid bericht over.

Betere resultaten bij transdiagnostische aanpak van affectieve stoornissen

Patiënten met comorbide problemen in het affectieve veld hebben meer baat bij een transdiagnostische behandeling, terwijl patiënten die kampen met één stoornis beter af zijn met gedragsactivatie. Dit blijkt uit onderzoek van Alice Coyne en Daniel Gros. Ook de mate van uitval liet een dergelijk patroon zien. 

🔗 https://doi.org/10.1080/10503307.2021.2022236
🔑 Stemmingsstoornissen

Imagery rescripting ook effectief bij depressie

Imagery rescripting is een effectieve techniek in het verminderen van depressieve symptomen. Dit blijkt uit een onderzoek van Olivia Ma en Barbara Lo. De onderzochte patiënten waren allemaal gediagnosticeerd met een depressieve stoornis en hadden last van intrusieve beelden. Na behandeling bleken de depressieve symptomen even sterk verminderd als bij de groep die cognitieve herstructurering als techniek kreeg. De onderzoekers houden wel een slag om de arm: de effecten werden alleen in kaart gebracht via zelfbeoordeling. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2021.101721
🔑 Stemmingsstoornissen

Fysieke activiteit als add-on effectief bij depressieve adolescenten

Opgenomen depressieve adolescenten hebben baat bij fysieke activiteit als add-on therapie. Dit concluderen Arnaud Philippot en collega’s op basis van hun RCT. Uit het onderzoek blijkt dat dit zorgt voor een vermindering van depressieve symptomen. Juist omdat opname vaak leidt tot een gebrek aan beweging, zien de onderzoekers het belang in van het toevoegen van fysieke activiteit. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.jad.2022.01.011
🔑 Stemmingsstoornissen; Kind & Jeugd

Effecten exposure afhankelijk van patiënt- en therapiekenmerken

Exposure therapie leidt tot sterke vermindering van PTSS-symptomen, zo blijkt uit een meta-analyse van Carmen McLean en collega’s. De meta-analyse liet echter ook zien dat de mate waarin patiënten profiteren afhankelijk is van een aantal patiënt- en therapiekenmerken. Zo waren er grotere effecten zichtbaar bij jongere patiënten, patiënten met minder verslavingsproblematiek of medicatiegebruik. Onderzoeken waarin de therapie uit minder sessies bestond en individueel gegeven werd bleken eveneens tot grotere resultaten te leiden. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.cpr.2021.102115
🔑 Trauma en PTSS

Systematische patiëntfeedback resulteert in betere behandeluitkomst

Wanneer er in de behandeling gebruik wordt gemaakt van systematische cliëntfeedback is de behandeluitkomst beter. Dit concluderen Bram Bovendeerd en collega’s op basis van hun RCT. De onderzoekers zagen vooral een effect in de eerste drie maanden van behandeling. Het toevoegen van feedback leidde niet tot verschillen in patiënttevredenheid, mate van dropout, kosten of behandelduur. 

🔗 https://doi.org/10.1080/10503307.2021.2015637
🔑 ROM

Meerwaarde motiverende gespreksvoering beperkt bij combinatie psychose en verslaving

Motiverende gespreksvoering alléén leidt niet tot vermindering van problematiek bij patiënten met psychose en verslavingsproblematiek. Dit blijkt uit een meta-analyse van Wenyue Wang en collega’s. Wanneer motiverende gespreksvoering als add-on werd ingezet in combinatie met een andere behandelvorm was er wel een klein effect zichtbaar. Dat effect bleef echter beperkt tot de verslavingsproblematiek. 

🔗 https://doi.org/10.4088/JCP.21r13916
🔑 Psychose; Verslaving

Digitale CGT goed geaccepteerd

Patiënten vinden digitale CGT zeer acceptabel, zo blijkt uit onderzoek van Kristy Cuthbert en collega’s. De onderzoekers zagen bovendien een daling in het aantal gemiste afspraken in vergelijking met live CGT-afspraken. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.jbct.2022.01.001
🔑 E-health; COVID-19

Digitale zelfhulp vormt preventief middel bij COVID-19 gerelateerde psychische stress

Digitale zelfhulp bij COVID-19 gerelateerde psychische stress zorgt voor een verbetering van emotieregulatievaardigheden en veerkracht. Dit blijkt uit onderzoek van Noemi Anja Brog en collega’s. De onderzoekers vonden geen gunstig effect van de behandeling op depressieve klachten. Ze zien de behandeling dan ook vooral als preventief middel. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.invent.2021.100492
🔑 Preventie; E-health; COVID-19

Misschien ook interessant voor jou