Research Snippets

Kort wetenschappelijk nieuws voor de snelle lezer

door Mieke Ketelaars
5 minuten leestijd

In Research snippets geven we je een kort overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten van de afgelopen week. Wil je meer weten over een van de beschreven artikelen, laat het ons weten via communicatie@vgct.nl en we schrijven er een uitgebreid bericht over.

Screening voor suïcidaliteit onder jeugdigen beperkt onderzocht

Screening voor depressie en angst onder kinderen is redelijk accuraat, maar over de waarde van screening op suïcidale gedachten is minder bekend. Dit blijkt uit een grootschalig literatuuronderzoek van onder meer Meera Viswanathan. De onderzoekers concluderen wel dat er vooralsnog geen bewijs is voor risico’s en negatieve effecten van screening op suïcidaliteit.

🔑 Kind & Jeugd; Stemmingsstoornissen

Langere wachttijden resulteren in slechtere behandeluitkomsten bij depressie

Depressieve patiënten die lang op de wachtlijst moeten wachten, hebben een slechtere behandeluitkomst. Dit concluderen van Dijk en collega’s naar aanleiding van hun onderzoek. Uit het onderzoek blijkt echter niet dat lange wachtlijsten van invloed zijn op het klinische beloop van de problematiek tijdens de wachtlijstperiode. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.jad.2022.11.011
🔑 Stemmingsstoornissen

Therapeuten kampen met twijfel tijdens OCD-behandeling

Veel therapeuten twijfelen om exposure in te zetten bij OCD-behandeling. Tot deze conclusie komen Christina Puccinelli en collega’s. De terughoudende houding is vooral zichtbaar wanneer er sprake is van pedofiele obsessies en obsessies over geweld. Bij religieuze en seksuele obsessies wordt er volgens de onderzoekers veel minder getwijfeld over de inzet van exposure. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.jocrd.2022.100766
🔑 Exposure; OCD

Angstige ouderen krijgen minder exposure

Therapeuten zijn minder positief over exposure wanneer ze ouderen met een angststoornis behandelen. Dit blijkt uit een onderzoek van Jessamine Chen en collega’s. Negatieve overtuigingen over de veiligheid en verdraagzaamheid van de behandelvorm worden als belangrijkste vraagstukken genoemd. 

🔗 https://doi.org/10.1080/00050067.2022.2134757
🔑 Exposure; Angststoornissen; Ouderen

Relatietherapie effectief bij middelengebruik

Relatietherapie is een effectieve behandelstrategie bij middelengebruik, zo blijkt uit een literatuuronderzoek van Yuqi Song en collega’s. De therapievorm lijkt effectiever dan individuele therapie en heeft bovendien gunstige effecten op relatietevredenheid. 

🔗 https://doi.org/10.1093/alcalc/agac053
🔑 Relatietherapie; Verslaving

CGT voorafgaande aan bariatrische chirurgie niet effectief

CGT in de preoperatieve fase van bariatrische chirurgie blijkt niet effectief om gewichtsverlies vast te houden en mentaal gezond te blijven. Dit concluderen Linda Paul en collega’s op basis van een longitudinaal onderzoek. De onderzoekers adviseren goede monitoring na de chirurgische fase om mentale problemen in een vroeg stadium te signaleren. Op die manier is tijdig interveniëren beter mogelijk. 

🔗 https://doi.org/10.1002/eat.23825
🔑 Eetstoornissen

Toename aan hulpzoekende adolescenten met eetproblematiek tijdens pandemie

De pandemie heeft met name geresulteerd in een toename aan hulpzoekende adolescenten met eetproblematiek. Dit concluderen Riccardo Dalle Grave en collega’s. Hoewel er in absolute aantallen meer volwassenen hulp zochten zowel voor als tijdens de pandemie, is met name het percentage adolescenten gegroeid. 

🔗 https://doi.org/10.32044/ijedo.2022.06
🔑 Kind & Jeugd; Eetstoornissen; COVID-19

Misschien ook interessant voor jou