Research Snippets

Kort wetenschappelijk nieuws voor de snelle lezer

door Mieke Ketelaars
5 minuten leestijd

In Research snippets geven we je een kort overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten van de afgelopen week. Wil je meer weten over een van de beschreven artikelen, laat het ons weten via communicatie@vgct.nl en we schrijven er een uitgebreid bericht over.

Dementerende ouderen hebben andere PTSS-symptomen

Dementerende ouderen ervaren mogelijk andere PTSS-symptomen dan die uit de DSM-5, zo wijst literatuuronderzoek van Dorien van Dongen en collega’s uit. De onderzoekers zagen vooral dat het kenmerkende vermijdende gedrag niet zichtbaar was bij de ouderen. Symptomen van prikkelbaarheid, boosheid, negatieve emotionele staat en slaapproblemen waren wel vaak zichtbaar. 

🔗 https://doi.org/10.1111/psyg.12830
🔑 Ouderen; PTSS

Effecten live supervisie nog onduidelijk

De effecten van live supervisie door middel van microfoon of sms-jes zijn vooralsnog onduidelijk. Tot deze conclusie komen Ulrike Maaβ en collega’s naar aanleiding van hun literatuuronderzoek. Hoewel live supervisie in 78 procent van de gevallen effectiever was dan de afwezigheid van supervisie, bleek de meerwaarde in vergelijking met vertraagde supervisie minder duidelijk. Volgens de onderzoekers is er meer systematisch onderzoek nodig voordat duidelijke conclusies getrokken kunnen worden. 

🔗 https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/tep0000390
🔑 Supervisie

Vooral mindfulness based stress reductie effectief in behandelen kankergerelateerde vermoeidheid

Om kankergerelateerde vermoeidheid te behandelen blijkt vooral mindfulness based stress reductie (MBSR) nuttig. Dit blijkt uit meta-analyse van Yang Yuan en collega’s. MBSR bleek tot betere effecten te leiden dan zowel psychoeducatie als CGT. 

🔗 https://doi.org/10.1016/j.jad.2022.04.152
🔑 Somatiek

Anti-pestprogramma’s nauwelijks effectief tegen internaliserende problemen

Anti-pestpgromma’s hebben maar een zeer beperkt effect op het verminderen van internaliserende problemen, waaronder angst- en stemmingsproblematiek. Dit blijkt uit een meta-analyse van Carolina Guzman-Holst en collega’s. De onderzoekers keken bovendien welke elementen in een programma effectief zijn. Waar programma’s met een peer-component tot een sterkere vermindering in problematiek leidde, bleek het gebruik van CGT-technieken te leiden tot een relatieve toename in internaliserende problematiek. Wat dit betekent moet volgens de Guzman-Holst nog verder worden uitgezocht. 

🔗 https://doi.org/10.1111/jcpp.13620
🔑 Kind & Jeugd; Angststoornissen; Stemmingsstoornissen

Digitale CGT helpt adolescenten met laag zelfbeeld

Adolescenten die kampen met een laag zelfbeeld zijn gebaat bij digitale CGT. Dit blijkt uit een pilot-onderzoek van Matilda Berg en collega’s. Naast een verbeterd zelfbeeld bleken de adolescenten ook op andere maten vooruit te gaan. Een groter onderzoek moet de resultaten verder bevestigen. 

🔗 https://doi.org/10.1080/16506073.2022.2060856
🔑 Kind & Jeugd; E-health

CGT en SSRIs even effectief voor kinderen met angst

CGT, SSRIs en combinatietherapie zijn alle grofweg even effectief in het verminderen van angstproblematiek bij kinderen. Dit blijkt uit een meta-analyse van Alexandra Arnardóttir en Gudmundur Skarphendinsson. Wel vonden de onderzoekers dat CGT tot minder uitval leidde. 

🔗 https://doi.org/10.1080/08039488.2022.2069858
🔑 Kind en Jeugd; Angststoornissen

CGT bij bipolariteit breder inzetbaar

Ook bipolaire patiënten in een depressieve episode en patiënten die een suboptimale dosis medicatie krijgen blijken van CGT te profiteren. Dit concluderen Jan Scott en collega’s op basis van hun onderzoek. Voor patiënten die in een depressieve episode zaten, was de tijd tot herstel significant korter wanneer ze naast treatment as usual (TAU) ook CGT volgden. Patiënten die een suboptimale dosis medicatie kregen en CGT volgden, hadden minder snel een terugval. De onderzoekers merken echter ook op dat replicatie met een grotere groep noodzakelijk is. 

🔗 https://doi.org/10.1186/s40345-022-00259-3
🔑 Stemmingsstoornissen

Misschien ook interessant voor jou