Boekrecensie: Casusboek Schematherapie

21 voorbeelden uit de praktijk

door VGCt
6 minuten leestijd

Steeds weer wanneer er een nieuw boek over schematherapie op de markt komt, neem ik mezelf voor dit niet te gaan kopen. Ik heb immers al een goed gevulde boekenplank met boeken over schematherapie. Echter, bij dit casusboek kon ik de verleiding niet weerstaan. Gelukkig maar, want ik heb er geen spijt van.

Kijkje in de keuken

Wat maakt dit boek zo bijzonder? Zoals de redactie van dit boek al aangeeft, is het niet echt een leerboek, maar meer een bijzonder en openhartig kijkje in de keuken van vakgenoten. In het boek bespreken de auteurs de toepassing van schematherapie bij verschillende comorbide stoornissen die vaak voorkomen bij persoonlijkheidsproblematiek, zoals schematherapie bij verslaving of hoe te werken met schematherapie binnen een TBS-kliniek. Een ander prachtig inkijkje beschrijft het aanvliegen van DIS vanuit het modi-model, waarbij verschillende identiteiten gezien worden als verschillende modi. Ook wordt er stilgestaan bij het schematherapie bij een cliënt met ADHD. Hoe je in dat geval onderscheid kunt maken tussen datgene wat in de basisbehoeften aan tekorten wordt gezien en dat wat vanuit de ADHD verklaard kan worden. Het boek beschrijft tevens de toepassing van schematherapie bij ouderen, waarbij bewust gebruik wordt gemaakt van de gezonde schema’s gerelateerd aan periodes in het leven dat het iets beter ging. Bovendien is er aandacht voor het omgaan met een cliënt die in crisis dreigt te raken tijdens behandeling. Mooi is de basisgedachte dat ontregeling goed te begrijpen is wanneer cliënten datgene waar ze aan gewend zijn los gaan laten en nieuwe uitdagen aangaan.

Dilemma’s

Voor sommige behandelprogramma’s bestaat al enige wetenschappelijke evidentie. Andere programma’s kunnen worden gezien als een voorbeeld van best practice en vormen een uitnodiging voor verder onderzoek. Bij elke casus beschrijven de auteurs waarom ze voor schematherapie hebben gekozen en welke dilemma’s ze onderweg tegen zijn gekomen. Daarbij komt het belang van supervisie en intervisie herhaaldelijk terug. De problematiek van de cliënt kunnen immers je eigen schema’s triggeren en op die manier invloed hebben op de voortgang van de behandeling. De belangrijkste boodschap is evenwel: hoe hardnekkig de problematiek ook is, het is een kwestie van volhouden.

Puntje van kritiek?

Is er dan geen enkel puntje van kritiek? Jawel. Ik begrijp dat de redactie een keuze heeft moeten maken, maar wat ik persoonlijk mis is de complexe doelgroep waarmee ik jaren heb gewerkt; pubers en adolescenten met een rediciverende depressie, veelal in combinatie met ernstig zelfbeschadigend gedrag, suïcidaliteit en/of een eetstoornis. Daar waar CGT onvoldoende verandering teweeg heeft gebracht, heb ik in mijn klinische praktijk goede ervaringen met het op zoek gaan naar onderliggende patronen die de problematiek in stand houden en de inzet van schematherapie.

Nog een puntje dan: hoewel het betrekken van de partner binnen de behandeling in het boek besproken wordt, was het een mooie aanvulling geweest als er een hoofdstuk was geweid aan systeemgerichte schematherapie. En tot slot had ik zelf graag meer willen weten over de werkzame factoren van schematherapie bij cliënten vanuit een ander cultuur. Desalniettemin, dit casusboek is absoluut inspirerend voor eenieder die zich met schematherapie bezig houdt. Complimenten voor de auteurs, die hun eigen kwetsbaarheden en dilemma’s hebben durven laten zien.

Complimenten ook voor Heleen Grandia met de prachtige en tot de verbeelding sprekende illustraties in het boek. En complimenten voor Hellen Hornsveld, Hélène Bögels en Heleen onder wiens redactie dit prachtige boek heeft mogen ontstaan. Met recht een aanwinst op mijn boekenplank.

Score

Over de recensent

Katinka Smits is gz-psycholoog, supervisor/ leertherapeut VGCt en senior schematherapeut.

Informatie

Titel:
Casusboek Schematherapie

Auteur/Redactie:
Hellen Hornsveld, Hélène Bögels en Heleen Grandia

Uitgever:
Bohn Stafleu van Loghum

ISBN:
978-90-368-2631-0 of 978-90-368-2632-7 (e-book)

Onderwerp:
Schematherapie

Doelgroep:
Iedereen die zich met schematherapie bezighoudt

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de boekrecensiepagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de VGCt.

Misschien ook interessant voor jou