Boekrecensie: Residentieel vakmanschap uitgelicht

door VGCt
6 minuten leestijd

Residentieel vakmanschap uitgelicht geeft in 222 bladzijden het ‘waaiermodel’ weer. Dit waaiermodel biedt handvatten voor hulpverleners werkzaam in het residentiële jongerenwerkveld en heeft als doel de behandeling en begeleiding van jongeren in een klinisch verblijf volledig en overzichtelijk te maken. Door middel van fasen en kleuren wordt helder gemaakt wat op welk moment belangrijk is in zowel de behandeling als de begeleiding. Daarbij wordt veel aandacht geschonken aan de gewenste bejegening van de jongere en diens naaste.

Invloeden

Het boek beschrijft allerhande kaders die kunnen worden ingezet. Zo wordt er kort stilgestaan bij bijvoorbeeld onderdelen van cognitieve gedragstherapie, schematherapie en operante gedragstherapie. En hoewel hier niet aan wordt gerefereerd, lijkt het model ook beïnvloed door visies als de herstelvisie en positieve gezondheid.

Feest der herkenning

Het handboek zorgt ervoor dat professionals worden ondersteund en gestimuleerd om alle fasen van de behandeling en begeleiding te doorlopen samen met de jongere. Het gebruik van kleuren is zowel helpend voor de jongere als voor de hulpverlener. Doordat het boek vanuit praktijkvoorbeelden de theorie uitlegt, is het direct toepasbaar. De praktijkvoorbeelden, waarbij ook aandacht is voor valkuilen in de bejegening of begeleiding èn voor moeilijk verstaanbaar gedrag van een jongere, maken het handboek een ‘feest der herkenning’. Het komt de toepasbaarheid bovendien ten goede.

Overzicht kwijt?

Het boek heeft echter ook een nadeel. Juist de volledigheid van het boek maakt het lastig leesbaar: als lezer verloor ik soms het overzicht op het waaiermodel zelf. Elk hoofdstuk licht een fase van het verblijf van de jongere uit. Bovendien worden alle waaierpunten in elk hoofdstuk opnieuw toegelicht aan de hand van kleuren en schema’s. Dit geeft de lezer zoveel informatie, dat het geheel wat moeilijk te begrijpen is. Het maakt het

tegelijkertijd duidelijk dat het waaiermodel niet zomaar even geïmplementeerd kan worden: het vraagt veel oefening met teamleden en een projectleider die het waaiermodel goed in de vingers heeft en het op een goede manier kan overbrengen. Het spreekt voor zich dat ook motivatie en inzet van het team onontbeerlijk zijn.

Digitale werkbladen

Naast het handboek kan de lezer gebruik maken van digitale werkbladen. Deze omvatten zowel de schema’s en modellen per hoofdstuk als werkbladeren die in de begeleiding gebruikt kunnen worden. Zo worden er voorbeelden gegeven van een dag- en weekschema, is er een werkblad gericht op instructies tot het aanzeggen van een time-out en worden er voorbeelden van een G-schema en ABC-schema gegeven. Ook het pannetjesmodel van de VERS ontbreekt niet. Hier geldt echter net als bij het boek dat de volledigheid (247 pagina’s voor de digitale werkbladen) helaas ten koste gaat van de overzichtelijkheid.

Samengevat biedt het boek een compleet en uitgebreid overzicht van de behandeling, begeleiding en bejegening van klinisch opgenomen jongeren en hun naasten. De volledigheid ervan maakt het geheel echter minder overzichtelijk. In dat kader is er zeker sprake van ‘less is more’.

Score

Over de recensent

Ine Bijker is verpleegkundig specialist GGZ, cognitief gedragstherapeut i.o., werkzaam bij GGZ Drenthe & praktijk Bij Ine.

Informatie

Titel:
Residentieel vakmanschap uitgelicht

Auteur/Redactie:
Elly van Laarhoven-Aarts, Marije de Hoogd, Sanne Verhaaren

Uitgever:
SWP

ISBN:
9789088508844

Onderwerp:
Residentiële jeugdzorg

Doelgroep:
Hulpverleners in het residentiële werkveld voor jongeren

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de boekrecensiepagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de VGCt.

Misschien ook interessant voor jou