Boekrecensie: Zicht op zedendelinquenten

door VGCt
6 minuten leestijd

Zicht op zedendelinquenten geeft in 268 bladzijden een overzicht van de wetenschappelijke kennis over plegers van strafbaar seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het boek start met een hoofdstuk over de geschiedenis en de definiëring van zedendelinquentie. Vervolgens komen de prevalentie van verschillende zedendelicten, de karakteristieken van daders en slachtoffers en diverse dadertypologieën aan bod. Er wordt een overzicht gegeven van de theorieën over de etiologie van seksueel delictgedrag en seksuele deviantie. Het risico op herhaling van seksueel delictgedrag en de inschatting daarvan wordt behandeld. De effectiviteit van behandelingen wordt beschreven, evenals de behandelprincipes die bepalend zijn voor een zo groot mogelijke kans op vermindering van het recidivegevaar. Het boek eindigt met een beschrijving van het gedragskundig onderzoek bij verdachten van seksuele delicten en drie casusbeschrijvingen. De literatuurverwijzingen beslaan vijftig bladzijden en zijn overzichtelijk per hoofdstuk geordend.

Bekend en minder bekend

De vier auteurs zijn zeer ingevoerd in de onderwerpen in het boek en hebben hierover eerder gepubliceerd. In Zicht op zedendelinquenten wordt de kennis van nu gebundeld en overzichtelijk gepresenteerd. Het boek is bedoeld voor mensen die door hun professie te maken hebben met zedendelinquenten, maar ook voor geïnteresseerden. Lezers die bekend zijn met de internationale vakliteratuur kunnen kennis nemen van de Nederlandse zedenwetgeving en Nederlands wetenschappelijk onderzoek naar seksueel delictgedrag en seksualiteit. Lezers die minder bekend zijn met de literatuur over het onderwerp, krijgen een gedegen overzicht van de relevante aspecten van zedendelinquentie. Bovendien vinden zij een uitgebreide onderbouwing van alle bevindingen en aanknopingspunten voor verdere literatuurstudie.

Herhalingen

Prettig aan het boek is dat het een handzaam boek is met een heldere lay-out. Het heeft een duidelijke structuur en belicht zedendelinquentie van verschillende kanten. De auteurs geven aan wat uit wetenschappelijk onderzoek tot nog toe naar voren komt en waar wetenschappelijke kennis nog over ontbreekt. De auteurs hebben daarbij – vanzelfsprekend – hun eigen stijl en specifieke kennis.

Minder prettig is dat er veel herhalingen zijn. In de inleiding wordt per hoofdstuk een samenvatting gegeven en dit wordt in de eindconclusie nog eens gedaan. Zo wordt de definitie van een zedendelict in de inleiding, in het betreffende hoofdstuk, in de conclusie van dat hoofdstuk en in hoofdstuk 10 gegeven. Bovendien worden beschrijvingen in het hoofdstuk net iets anders verwoord in de samenvatting, wat voor onnodige verwarring kan zorgen.

Emoties

Voor een boek dat kennis wil aandragen ‘zodat rationele beslissingen genomen kunnen worden die niet onnodig worden beïnvloed door emoties’, is de inhoud en de toonzetting bij momenten opvallend gekleurd. Zonder dat de noodzaak ervan duidelijk is, worden zaken van publiek bekende daders en slachtoffers aangehaald op de achterkant, de binnenflap, het voorwoord en de inleiding. De publieke reactie op zedendelinquenten is een terugkerend onderwerp in het boek en wordt soms op haast verontwaardigde toon beschreven. Zo beschrijven de auteurs een aantal willekeurige, tot de verbeelding sprekende voorwerpen die gebruikt kunnen worden bij verkrachting. Dit terwijl een eerdere definitie al duidelijk maakt dat seksueel binnendringen met een voorwerp onder verkrachting kan vallen. Juist bij een verhandeling over zedendelicten – die emoties kan oproepen, maar bedoeld is om kennis te delen – zou een neutrale beschrijving passend zijn.

Aandacht voor preventie

Dit neemt niet weg dat de auteurs geslaagd zijn in hun onderneming om de leemten in de kennis over zedendelinquenten op te vullen met actuele wetenschappelijke bevindingen uit internationaal en nationaal onderzoek. Er wordt een belangrijke aanzet gegeven voor de preventie van seksueel delictgedrag door aandacht te schenken aan relevante sociaal-maatschappelijke factoren. Om herhaling van seksueel delictgedrag te voorkomen pleiten de auteurs voor een nuchtere, rationele benadering gebaseerd op wetenschap en de wet. Met Zicht op zedendelinquenten hebben zij hiervoor een waardevolle bijdrage geleverd.

Score

Over de recensent

Gerian Holwerda, GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, supervisor, werkzaam bij GGZ Drenthe, gerian@holwerdaonline.com

Informatie

Titel:
Zicht op zedendelinquenten, Achtergronden, risicotaxatie en behandeling

Auteur/Redactie:
Wineke Smid, Wim Canton, Daan van Beek en Luk Gijs

Uitgever:
Boom uitgevers Amsterdam

ISBN:
9789024430512

Onderwerp:
Zedendelinquentie

Doelgroep:
Het boek is bestemd voor mensen die vanuit hun professie te maken hebben met zedendelinquenten, maar ook voor iedereen die in het onderwerp geïnteresseerd is.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de boekrecensiepagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de VGCt.

Misschien ook interessant voor jou