Filters: Reset filters

Thema

Filter themas
Filters opslaan

Doelgroep

Filter informatie
Filters opslaan

Behandelvorm

Filter behandelvormen
Filters opslaan

Kennisproduct

Filter kennisproducten
Filters opslaan

Nieuwste factsheets

De laatste factsheets van het Kennisnet

Transdiagnostische problematiek
Factsheet
CGT

Factsheet: CGT bij emotieregulatieproblemen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

De DSM-5 onderscheidt vier verschillende eetstoornissen: Anorexia NervoEmotieregulatie verwijst naar de set van competenties die wordt gehanteerd om te bepalen welke emoties iemand heeft, wanneer ze ervaren worden en hoe ze worden uitgedrukt. Problemen in emotieregulatie komen frequent voor bij verschillende problemen en spelen een transdiagnostische rol in het ontstaan en instandhouden van psychopathologie in het algemeen. In deze factsheet lees je meer over cognitieve gedragstherapie bij emotieregulatieproblemen.  

Deze factsheet is tot stand gekomen met dank aan Marie-Lotte Van Beveren. sa, Boulimia Nervosa, de eetbuistoornis en de eetstoornis OSFED (other specified feeding or eating disorder). In deze factsheet lees je meer over cognitieve gedragstherapie bij eetstoornissen.  

Deze factsheet is tot stand gekomen met dank aan Sandra Mulkens, Hermien Elgersma en Renate Neimeijer. 

Voedings- en eetstoornissen
Factsheet
CGT

Factsheet: CGT bij eetstoornissen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

De DSM-5 onderscheidt vier verschillende eetstoornissen: Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa, de eetbuistoornis en de eetstoornis OSFED (other specified feeding or eating disorder). In deze factsheet lees je meer over cognitieve gedragstherapie bij eetstoornissen.  

Deze factsheet is tot stand gekomen met dank aan Sandra Mulkens, Hermien Elgersma en Renate Neimeijer. 

Factsheet
Behandelaspecten CGT

Factsheet: Positieve cognitieve gedragstherapie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

Positieve cognitieve gedragstherapie (PCGT) integreert het wetenschappelijk onderzoek en de toepassingen van de positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie binnen een cognitief gedragstherapeutisch kader. In deze factsheet leer je wat PCGT is, waarvoor het ingezet kan worden en wat de effecten ervan in de behandeling van depressie zijn. 

Deze factsheet is ontwikkeld door Drs. Frederike Bannink MDR. 

Angststoornissen
Factsheet
CGT

Factsheet: CGT voor kinderen met een angststoornis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

Angst hoort bij de normale ontwikkeling van kinderen. Er is sprake van overmatige angst als de angst niet in verhouding staat met de bedreiging van buitenaf of niet meer past bij de leeftijd. We spreken pas van een angststoornis als een kind erdoor belemmerd wordt in het dagelijks functioneren en niet meer kan genieten van normale levenservaringen. In deze factsheet lees je meer over cognitieve gedragstherapie bij kinderen en jongeren met een angststoornis.

Deze factsheet is tot stand gekomen met dank aan Lisbeth Utens.

Persoonlijkheidsproblematiek
Factsheet
CGT Schematherapie

Factsheet: CGT bij Borderline persoonlijkheidsstoornis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

Van borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) is sprake als iemand in zijn dagelijks leven ernstig gehinderd wordt door een diepgeworteld patroon van impulsiviteit en van instabiliteit in relaties, zelfbeeld en stemming. BPS kan ontstaan bij een voorgeschiedenis van emotioneel of seksueel misbruik en/of emotionele verwaarlozing in de jeugd. In de kindertijd waren er vaak zowel bedreigende ervaringen als onvoldoende veiligheid. In deze factsheet lees je meer over cognitieve gedragstherapie bij BPS. 

Deze factsheet is ontwikkeld door Prof. dr. Arnoud Arntz. 

Trauma
Factsheet
CGT

Factsheet: CGT voor kinderen met traumagerelateerde klachten

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

Als kinderen traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt, kunnen ze last krijgen van posttraumatische stressreacties. De meeste kinderen en jongeren herstellen daarvan op eigen kracht, maar soms is hiervoor hulp nodig. Dit is het geval als de klachten het dagelijks leven ontwrichten, langdurig aanhouden of de ontwikkeling van het kind in de weg staan. In deze factsheet lees je meer over cognitieve gedragstherapie bij traumagerelateerde klachten in kinderen. 

Deze factsheet is ontwikkeld door Annemariek Sepers namens ARQ Centrum ’45 en Renee Beer; met medewerking van Trauma experts. 

Gedrags- en ontwikkelingsstoornissen
Factsheet
CGT

Factsheet: Gedragstherapie voor kinderen en jongeren met ADHD

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

Wanneer iemand in zijn functioneren ernstig beperkt wordt door problemen op het gebied van concentratie en aandacht en/of door ernstig hyperactief of impulsief gedrag spreken we van ADHD. In deze factsheet lees je meer over gedragstherapie bij kinderen en jongeren met ADHD. 

Deze factsheet is ontwikkeld door Dr. Saskia van der Oord en Dr. Barbara van den Hoofdakker.

Angststoornissen
Factsheet
CGT

Factsheet: CGT bij schoolweigering

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

Bij schoolweigering ervaren jeugdigen spanning en stress rondom het naar school gaan en/of op school zijn. Dit leidt vaak tot schoolverzuim. Schoolweigering heeft vaak een grote impact op de ontwikkeling van de jeugdige en gaat niet zomaar over. Het is daarom belangrijk om op tijd te reageren en in kaart te brengen wat de problemen in stand houdt. In deze factsheet lees je meer over cognitieve gedragstherapie bij schoolweigering. 

Deze factsheet is tot stand gekomen met dank aan David Heyne. 

OCD
Factsheet
CGT

Factsheet: CGT bij een dwangstoornis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

Van een dwangstoornis is sprake als iemand minimaal een uur per dag kwijt is aan dwanggedachten en/of dwanghandelingen. Dwanggedachten (obsessies) zijn steeds terugkerende, zich opdringende beangstigende of weerzinwekkende gedachten of beelden. Dwanghandelingen (compulsies) zijn handelingen die iemand in gedrag of in denken uitvoert, vaak om angst, spanning of walging te verminderen. In deze factsheet leer je meer over cognitieve gedragstherapie bij OCS. 

Deze factsheet is tot stand gekomen met hulp van Henny Visser en Patricia van Oppen.