Research Snippets

Kort wetenschappelijk nieuws voor de snelle lezer

door Jojanneke Bastiaansen
5 minuten leestijd

In Research snippets geven we je een kort overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten van de afgelopen week. Wil je meer weten over een van de beschreven artikelen, laat het ons weten via communicatie@vgct.nl en we schrijven er een uitgebreid bericht over.

Ouders helpen met CGT-technieken hun kinderen zelf van angstproblemen af

Een online programma dat ouders begeleidt bij het toepassen van CGT-principes in het dagelijks leven van hun angstige kind is net zo effectief als traditionele gesprekstherapieën. Dat concluderen onderzoekers op basis van een RCT-studie bij meer dan vierhonderd kinderen in Engeland en Noord-Ierland. Doordat therapeuten wekelijks slechts kort (video)bellen met de ouders, kost deze aanpak therapeuten bovendien veel minder tijd. De onderzoekers denken dat hun programma de druk op de zorg kan verminderen en zo meer gezinnen geholpen kunnen worden.

🔗         https://doi.org/10.1016/S2215-0366(23)00429-7
🔑         CGT; E-mental health; Het betrekken van naasten; Kind en jeugd; Angststoornissen

Onderzoek naar internet-CGT voor depressie heeft te weinig oog voor culturele diversiteit

Internet-CGT (iCBT) beoogt de zorg voor minderheidsgroepen toegankelijker te maken. De meeste onderzoeken naar de werkzaamheid van iCBT vermelden echter niets over de culturele achtergrond van participanten. Dat blijkt uit een systematische review van 62 RCT’s naar de werking van iCBT bij depressie. Onderrapportage betekent in dit geval mogelijk ook ondervertegenwoordiging: in de studies die wel melding maakten van huidskleur bleek driekwart van de participanten wit. De onderzoekers pleiten ervoor culturele achtergrond beter te registreren in toekomstige RCT’s.

🔗         https://doi.org/10.2196/50780
🔑         CGT; E-mental health; Volwassen; Stemmingsstoornissen

Nieuwe meta-analyse bevestigt: CGT bij Body Dysmorphic Disorder werkt

CGT werkt bij Body Dysmorphic Disorder (BDD), een stoornis in de lichaamsbeleving. CGT vermindert niet alleen de ernst van BDD, depressieve en angstklachten maar verhoogt ook de kwaliteit van leven. Dat blijkt uit een meta-analyse van elf RCT’s met daarin 667 patiënten. Hoewel het de grootste meta-analyse tot nu toe is, vinden de onderzoekers (de kwaliteit van) het bewijs nog steeds beperkt. Volgens hen zijn er met name grote en gedegen RCT’s nodig die CGT vergelijken met andere behandelingen.

Meer weten over hoe specialisten BDD behandelen? Lees dan dit artikel in VGCt magazine

🔗         https://doi.org/10.1016/j.jad.2024.02.004
🔑         CGT; Volwassen; Somatische problemen

Groeps-CGT bij depressie: even effectief door psychologen en verpleegkundigen

Het maakt voor de effectiviteit van groeps-CGT voor depressie waarschijnlijk niet uit of psychologen of (psychiatrisch) verpleegkundigen de zorg leveren. Dat concluderen Chinese onderzoekers op basis van een meta-analyse, die “redelijk” zekere schattingen opleverde. De onderzoekers suggereren dat de inzet van verpleegkundigen de zorg toegankelijker en kosteneffectiever kan maken. Wel is verder onderzoek nodig naar de effectiviteit van groeps-CGT bij comorbide aandoeningen en behandeling door een breder scala aan zorgprofessionals.

🔗         https://doi.org/10.1080/16506073.2024.2313741
🔑         CGT; Volwassen; Stemmingsstoornissen

Preventieve CGT door niet-specialisten vermindert postpartum angst en depressie

CGT bij zwangere vrouwen met milde angstklachten vermindert de kans op het ontwikkelen van angst en depressie zes weken postpartum met meer dan zeventig procent. Dat toont een grote RCT in Pakistan aan. Opvallend is dat de prenatale interventie werd gegeven door niet-gespecialiseerde zorgverleners die wel een bachelorsdiploma psychologie maar geen klinische ervaring hadden. Of de effecten ook op langere termijn aanhouden moet nog worden onderzocht. De onderzoekers denken dat het inzetten van deze interventie op plekken waar gespecialiseerde zorg niet direct beschikbaar is de ontwikkeling van postpartum depressie en angst kan helpen voorkomen.

🔗         https://doi.org/10.1038/s41591-024-02809-x
🔑         CGT; Volwassen; Stemmingsstoornissen

Misschien ook interessant voor jou